Our Projects

Chúng tôi tự hào vì được đồng hành cùng những khách hàng và thương hiệu tuyệt vời!

 
Photo Our Projects 1
Photo Our Projects 2
Photo Our Projects 3
Photo Our Projects 4
Photo Our Projects 5
Photo Our Projects 6
Photo Our Projects 7
Photo Our Projects 8
Photo Our Projects 9
Photo Our Projects 10
Photo Our Projects 11
Photo Our Projects 12
Photo Our Projects 13
Photo Our Projects 14
Photo Our Projects 15
Photo Our Projects 16
Photo Our Projects 17
Photo Our Projects 18
Photo Our Projects 19
Photo Our Projects 20
Photo Our Projects 21
Photo Our Projects 22
Photo Our Projects 23
Photo Our Projects 24
Photo Our Projects 25
Photo Our Projects 26
Photo Our Projects 27
Photo Our Projects 28
Photo Our Projects 29
Photo Our Projects 30
Photo Our Projects 31
Photo Our Projects 32
Photo Our Projects 33
Photo Our Projects 34
Photo Our Projects 35
Photo Our Projects 36
Photo Our Projects 37
Photo Our Projects 38
Photo Our Projects 39
Photo Our Projects 40
Photo Our Projects 41
Photo Our Projects 42
Photo Our Projects 43
Photo Our Projects 44
Photo Our Projects 45
Photo Our Projects 46
Photo Our Projects 47
Photo Our Projects 48
Photo Our Projects 49
Photo Our Projects 50
Photo Our Projects 51
Photo Our Projects 52
Photo Our Projects 53
Photo Our Projects 54
Photo Our Projects 55
Photo Our Projects 56
Photo Our Projects 57
Photo Our Projects 58
Photo Our Projects 59
Photo Our Projects 60
Photo Our Projects 61
Photo Our Projects 62
Photo Our Projects 63
Photo Our Projects 64
Photo Our Projects 65
Photo Our Projects 66
Photo Our Projects 67
Photo Our Projects 68
Photo Our Projects 69
Photo Our Projects 70
Photo Our Projects 71
Photo Our Projects 72
Photo Our Projects 73
Photo Our Projects 74
Photo Our Projects 75
Photo Our Projects 76
Photo Our Projects 77
Photo Our Projects 78
Photo Our Projects 79
Photo Our Projects 80
Photo Our Projects 81
Photo Our Projects 82
Photo Our Projects 83
Photo Our Projects 84
Photo Our Projects 85
Photo Our Projects 86
Photo Our Projects 87
Photo Our Projects 88
Photo Our Projects 89
Photo Our Projects 90
Photo Our Projects 91
Photo Our Projects 92
Photo Our Projects 93
Photo Our Projects 94
Photo Our Projects 95
Photo Our Projects 96
Photo Our Projects 97
Photo Our Projects 98
Photo Our Projects 99
Photo Our Projects 100
Photo Our Projects 101
Photo Our Projects 102
Photo Our Projects 103
Photo Our Projects 104
Photo Our Projects 105
Photo Our Projects 106
Photo Our Projects 107
Photo Our Projects 108
Photo Our Projects 109
Photo Our Projects 110
Photo Our Projects 111
Photo Our Projects 112
Photo Our Projects 113
Photo Our Projects 114
Photo Our Projects 115
Photo Our Projects 116
Photo Our Projects 117
Photo Our Projects 118
Photo Our Projects 119
Photo Our Projects 120
Photo Our Projects 121
Photo Our Projects 122
Photo Our Projects 123
Photo Our Projects 124
Photo Our Projects 125
Photo Our Projects 126
Photo Our Projects 127
Photo Our Projects 128
Photo Our Projects 129
Photo Our Projects 130
Photo Our Projects 131
Photo Our Projects 132
Photo Our Projects 133
Photo Our Projects 134
Photo Our Projects 135
Photo Our Projects 136
Photo Our Projects 137
Photo Our Projects 138
Photo Our Projects 139
Photo Our Projects 140
Photo Our Projects 141
Photo Our Projects 142
Photo Our Projects 143
Photo Our Projects 144
 

MediaZ là đối tác quảng cáo của Zalo Ads, Google, Facebook và nhiều mạng quảng cáo. Triển khai và hoàn thành hàng ngàn chiến dịch với ngân sách hàng tỷ đồng mỗi tuần.

MediaZ là Agency có hoạt động trên Social Media mạnh mẽ nhất tại thị trường Việt Nam với Fanpage hơn 30.000 fans và hàng ngàn lượt tương tác mỗi tháng.

MediaZ là Agency duy nhất tham gia vào việc xuất bản sách về Digital Marketing, cũng như xây dựng các dự án phi lợi nhuận và cộng đồng phát triển ngành Digital Marketing.

MediaZ là một trong những đơn vị duy nhất tại Việt Nam xây dựng và sở hữu nền tảng Ad Exchange riêng, ưu việt và hiệu quả. Rất nhiều campaign tại MediaZ đã được triển khai qua đó.