Sử dụng ChatGPT miễn phí: Phát triển bởi MediaZ

ChatGPT là tên viết tắt của Chatbot Generative Pre-Training. Đây là một phương pháp mới để huấn luyện chatbot, bằng cách dùng mô hình máy học để huấn luyện trước một bộ dữ liệu rộng lớn trước khi bắt đầu huấn luyện chính thức.

AI là viết tắt của trí tuệ nhân tạo, hoặc trí tuệ máy tính. Đây là một khoa học về cách mà máy tính có thể học và giải quyết các vấn đề như con người.

Photo Sử dụng ChatGPT miễn phí: Phát triển bởi MediaZ 1

Hiện tại OPENAI đã mở đăng ký CHATGPT miễn phí cho người Việt Nam, hãy có thể đăng ký tại đây: https://openai.com

Hướng dẫn hữu ích dành cho bạn:

Ở ngay khung ChatGPT phía trên, bạn có thể làm được những gì?

 • Dịch thuật đa ngôn ngữ với câu lệnh : “Hãy dịch sang tiếng anh giúp tôi đoạn văn này:
 • Hỏi đáp kiến thức về Marketing: “Marketing là gì?”
 • Công thứ nấu ăn: “Công thức chiên trứng?”
 • Rút gọn nội dung: “Hãy rút gọn đoạn văn dưới đây trong 100 từ với văn phong trang trọng: …

AI được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm những ứng dụng như:

 1. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP): AI có thể được sử dụng để xử lý các câu văn, định nghĩa từ và câu hỏi, hiểu ý nghĩa, và tìm ra những câu trả lời liên quan.
 2. Phán đoán: AI có thể được sử dụng để phân tích dữ liệu và đưa ra các dự đoán và quyết định cụ thể.
 3. Xử lý hình ảnh: AI có thể được sử dụng để nhận ra các đối tượng trong các hình ảnh và video.
 4. Dịch thuật: AI có thể được sử dụng để dịch văn bản từ một ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác.
 5. Học máy: AI cũng có thể được sử dụng để huấn luyện máy tính để tìm ra các quy luật và mô hình trong dữ liệu.

Có thể bạn chưa biết: MediaZ đã bắt đầu dùng công nghệ AI để xử lý và phân tích dữ liệu thời gian thực, cung cấp những giải pháp truyền thông hiệu quả và thời lượng. ChatGPT là một phần ứng dụng trong đó.

Login: demo / demo

CÔNG CỤ AI HỮU ÍCH

 • Uberduck: Tạo giọng ảo với khoảng 5,000 biểu cảm giọng khác nhau
 • Uberduck: Thiết kế logo
 • Durable: Thiết kế website
 • Tome: Thiết kế landing page
 • Fliki: Tạo video từ kịch bản hay blog
 • Mubert: Làm nhạc
 • Codeium: Viết code
 • Andy: Hỗ trợ tìm kiếm thông minh
 • Midjourney: Tạo ảnh đẹp
 • Futurepedia: Thư viện Tools AI
 • Invideo: Tạo Video ngắn tự động
 • D-ID: Tạo Video thời sự
 • Synthesia: Tạo Video thời sự
 • FPT.AI: Chuyển text thành audio
 • Sudowrite: Viết dài và tự động
 • Perplexity: Hỏi bất cứ điều gì (hàn lâm)
 • scribblediffusion: Vẽ linh tinh để đẹp
 • (updating…)