Marketing Audit

Marketing Audit là giải pháp mới của MediaZ, giúp nắm bắt mọi vấn đề trong business hiện tại, tăng chất lượng ra quyết định thông qua hệ thống báo cáo & phân tích thông minh BI, cùng với hệ thống quản trị nguyên nhân – vấn đề gốc rễ


Giải pháp #1: Chuyển đổi số Dữ liệu

 • Phân tích luồng dữ liệu & cấu trúc quy chuẩn
 • Digital Dashboard: Xây dựng báo cáo tự động theo dõi các chỉ số quan trọng của doanh nghiệp
 • Theo dõi báo cáo bất cứ lúc nào qua điện thoại/ máy tính.

Giải pháp #2: Tối ưu quy trình doanh nghiệp

 • Tư vấn cải thiện chất lượng và hiệu suất quy trình hoạt động
 • Ứng dụng công nghệ vào quản trị
 • Phân tích chuyên sâu và thực tế
 • Mô hình quản trị áp dụng phù hợp

Giải pháp #3: Tối đa lợi nhuận doanh nghiệp

Một trong những giải pháp hiệu quả nhất mà MediaZ có thể mang lại cho bạn, thành lập từ năm 2014 với 5.000+ đối tác doanh nghiệp đa ngành nghề, chúng tôi sẽ giúp bạn HẠN CHẾ CÁC CHI PHÍ DƯ THỪA CỦA DOANH NGHIỆP với cơ chế hợp tác thông minh dựa trên hiệu quả.

 • Tối ưu chi phí nhân sự
 • Tối ưu hoạt động vận hành
 • Tối ưu chi phí truyền thông – marketing – thương hiệu
 • Tối ưu chi phí đầu tư – đánh giá dự án

Doanh nghiệp nhận được gì?

Giá trị chính:

 • Nắm chắc mọi khía cạnh & tình hình kinh doanh real-time
 • Giảm thời gian và tăng chất lượng ra quyết định kinh doanh

Thông qua:

 • Báo cáo phân tích cập nhập real-time
 • Báo cáo phân tích chuyên sâu
 • Hệ thống quản trị ra quyết định

Giúp Ban lãnh đạo/quản lý cấp cao/cấp trung nhanh chóng nắm bắt toàn cảnh “Bức tranh tình hình kinh doanh”

Tiết kiệm thời gian: hoàn thành cập nhập các báo cáo phức tạp trong vài phút

Xử lý dữ liệu lớn: xử lý các file nặng > 100mb mà excel xử lý chậm

Real time: Số liệu cập nhập tức thời

Đa thiết bị: Tiếp cận + đọc báo cáo online được qua điện thoại, máy tính

Báo cáo tương tác: có thể tương tác được với số liệu – đào sâu vấn đề cần quan tâm

Bảo mật: Phân quyền xem báo cáo – chỉ những người được phân quyền có thể xem toàn bộ hoặc một phần trong báo cáo

Ứng dụng thực tế như thế nào?

LIÊN HỆ CUNG CẤP GIẢI PHÁP

Mr. Đức – 0987.335.001 ([email protected])