Dịch vụ quảng cáo Twitter

Twitter Ads Account

Quảng cáo Twitter - Mảnh đất hứa cho các nhà quảng cáo

Quảng cáo Twitter có thể giúp bạn đưa thông điệp của mình tới những người dùng tiềm năng nhất với sản phẩm và thương hiệu của bạn. Dữ liệu riêng của Twitter cho thấy các cam kết quảng cáo đã tăng 69% so với năm ngoái, với chi phí giảm 28% cho mỗi lượt tham gia quảng cáo.

Các định dạng quảng cáo Twitter cực kỳ đơn giản và đây là thời điểm tuyệt vời để xem xét việc chạy quảng cáo Twitter đầu tiên của bạn (nhất là khi Twitter đã bắt đầu bước chân vào thị trường Việt Nam, và hiệu quả đi xuống rõ rệt của Facebook Ads). Trong nội dung này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn chính xác cách (và tại sao) để sử dụng quảng cáo Twitter, bao gồm cách tạo và khởi chạy chiến dịch đầu tiên của bạn.

Với hàng trăm triệu tweet được gửi mỗi ngày , việc tiếp thị trên Twitter của thương hiệu của bạn có thể dễ dàng bị trôi mất theo thời gian, nếu vẫn theo cách thông thường là đăng tweet.

Chú ý: Hiện tại MediaZ không còn cung cấp dịch vụ quảng cáo Twitter

Hướng dẫn quảng cáo Twitter

Khách hàng của MediaZ


 
Photo Dịch vụ quảng cáo Twitter 1
Photo Dịch vụ quảng cáo Twitter 2
Photo Dịch vụ quảng cáo Twitter 3
Photo Dịch vụ quảng cáo Twitter 4
Photo Dịch vụ quảng cáo Twitter 5
Photo Dịch vụ quảng cáo Twitter 6
Photo Dịch vụ quảng cáo Twitter 7
Photo Dịch vụ quảng cáo Twitter 8
Photo Dịch vụ quảng cáo Twitter 9
Photo Dịch vụ quảng cáo Twitter 10
Photo Dịch vụ quảng cáo Twitter 11
Photo Dịch vụ quảng cáo Twitter 12
Photo Dịch vụ quảng cáo Twitter 13
 

quảng cáo twitter

Các mục tiêu quảng cáo trên Twitter Ads