Tháng 8 trôi qua với khá nhiều sự kiện với đại gia đình MZG, một trong những thay đổi lớn đó là việc quyết định thay đổi Văn hóa doanh nghiệp của MediaZ nói riêng và MZG nói chung, để thích nghi với thị trường và tiềm lực phát triển của doanh nghiệp. Với những nội dung quan trọng dưới đây, và mong muốn tất cả chúng ta cùng lưu

Hotline: 03.9889.7979