Trung Đức là một người có sức ảnh hưởng trong ngành Marketing tại Việt Nam, và đồng thời cũng là người sáng lập của MediaZ. Anh có triết lý làm việc rõ ràng, và luôn giải quyết mọi công việc theo một cách tối ưu nhất có thể. Ngoài Digital Marketing, anh thích tìm hiểu và nghiên cứu về văn hóa và các triết lý phương Đông.