Là người đứng đầu phụ trách chi nhánh MediaZ HCMC, không chỉ giỏi trong các kỹ thuật Digital Marketing mà anh Bình còn là một người sếp vô cùng tâm lý và có khả năng truyền cảm hứng cho các nhân viên của mình. Bên cạnh đó, anh cũng luôn cố gắng tạo điều kiện cho nhân viên phát triển và đóng góp một phần vô cùng quan trọng cho sự thành công của MediaZ.