THÀNH VIÊN MEDIAZ

Tài sản lớn nhất của chúng tôi là con người. Chúng tôi tập trung vào việc phát triển năng lực, khả năng trau dồi và đức tính kỷ luật cho mỗi nhân viên. Doanh thu và sự phát triển của doanh nghiệp đều đứng sau giá trị con người.

097-976-0340

P412, CT3B, Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 2, Hà Nội, Việt Nam

contact@mediaz.vn
Shares