Đề nghị hợp tác & tài trợ


 

MediaZ luôn chào mừng các yêu cầu tài trợ hoặc hợp tác trở thành đối tác của các chương trình & sự kiện. 

Các hạng mục MediaZ có thể tài trợ & hỗ trợ bao gồm:

  • Tài trợ Sách Digital Marketing
  • Truyền thông sự kiện & chương trình
  • Hỗ trợ vận hành và triển khai sự kiện & chương trình

Mọi yêu cầu xin gửi về email [email protected]