Winny

77.000 views in one day. Not bad for a funny viral 😀 Dir/Wri/editor/colorist: Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa Production House: K Project Agency: MediaZ Brand: Winny fashion

Campagin: “Đây là câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ nhân ngày cưới!”