Rockstorm

23/03/16

Rockstorm 2014

Cơ hội Lễ hội âm nhạc Rockstorm 2014 với chủ đề Hào khí Đông A chính thức được khởi động vào giữa tháng 11/2014. Được tổ chức tại nhiều tỉnh thành phố, Rockstorm 2014 luôn muốn tương tác và giữ ngọn lửa rock trong lòng các bạn trẻ trên khắp Việt Nam. Giải pháp Chọn Facebook là kênh chủ đạo, BTC Rockstorm cùng nhóm cộng sự MediaZ đã đưa ra […]

Rockstorm 2014