Harison Canada

26/10/16

Harison Canada

Lợi thế: Sản phẩm có thương hiệu khá tốt và chất lượng cao, nhập khẩu trực tiếp từ Canada Thách thức: Sản phẩm bị cạnh tranh bởi nhiều thương hiệu khác Nhắm đến khách hàng doanh nghiệp cũng là một thách thức cho việc triển khai Digital Marketing Giải pháp: Áp dụng đồng bộ các kênh Marketing Kết hợp các kênh để hỗ trợ và đẩy mạnh hiệu quả của nhau […]

Harison Canada