FPT Telecom

26/10/16

FPT Telecom

Lợi thế: Là một thương hiệu lớn và có uy tín cao trong lòng khách hàng. Dịch vụ triển khai: Google AdWords Tối ưu Landing Page Giải pháp: Tạo độ phủ rộng. Xây dựng phễu khách hàng. Tập trung vào remarketing và thị trường tiềm năng. Kết quả đạt được: Thu thập được 140.000 người quan tâm sản phẩm trong 1 tháng đầu triển khai Tỉ lệ chuyển đổi 5%  

FPT Telecom