Fitness World

19/07/16

Fitness World

Thách thức  Fitness World – Unique Club là câu lạc bộ Fitness & Yoga cung cấp khái niệm phong cách sống sôi động, hiện đại, với lợi thế không gian sang trọng, tiện nghi. Tuy nhiên, Fitness World chưa thật sự khai thác và lan tỏa thông điệp hiệu quả trên các kênh online. Giải pháp  Chiến lược 1: Thay đổi cách tiếp cận nội dung Chiến lược 2: Phủ […]

Fitness World