Dr. Hải Lê

Câu Chuyện Thành Công – Viện Thẩm Mỹ Dr. Hải Lê Gia Tăng Doanh Thu Với Công Cụ Quảng Cáo và Chăm Sóc Khách Hàng Zalo Business | 15:04 10/01/2019 Mục tiêu: Gia tăng doanh số qua việc tư vấn và chăm sóc khách hàng. Giải pháp: Sử dụng công cụ quảng cáo Zalo Official Account và quảng cáo bài viết Kết quả: Tiếp cận được 7 triệu khách hàng. 42.000 […]

Câu Chuyện Thành Công – Viện Thẩm Mỹ Dr. Hải Lê