Đồng phục K14

Cơ hội Với phương châm “Đồng phục đẹp. Kỉ niệm đẹp” đồng phục K14 là một trong những thương hiệu đồng phục quen thuộc với các bạn học sinh sinh viên. Đầu năm 2013, nhìn thấy cơ hội trên thị trường Internet, đồng phục K14 bắt đầu kế hoạch tích hợp Digital Marketing vào chiến lược phát triển của doanh nghiệp Giải pháp MediaZ tư vấn và triển khai chiến […]

Đồng phục K14.vn