ĐH Công nghệ Đông Á

  Agency thực hiện: MediaZ Client: ĐH Công nghệ Đông Á Thời gian: 3/2019

TVC: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ VÀO ĐẠI HỌC