Dự án: Vượt Thử Thách "Hashtag Challenge" #saycocoxim Trên Tiktok Cùng Cocoxim – MediaZ

Vượt thử thách “Hashtag Challenge” #saycocoxim trên Tiktok cùng Cocoxim

Photo Vượt thử thách "Hashtag Challenge" #saycocoxim trên Tiktok cùng Cocoxim 1   Photo Vượt thử thách "Hashtag Challenge" #saycocoxim trên Tiktok cùng Cocoxim 2

*Search Hashtag #Saycocoxim trên Tiktok để biết thêm chi tiết


Khách hàng: Cocoxim Vietnam

Dịch vụ triển khai: Hashtag Challenge, In-feeds Ads, Truyền thông thương hiệu.

Thời gian triển khai: 6 ngày. 1-6/8/2019

Kết quả đạt được:

  • Views: 17M
  • Người tham gia: 13K
  • Video gửi lên: 17K
  • Engagement: 731K

Next Post

Hãy để MediaZ hỗ trợ bạn

Dịch vụ Truyền thông tích hợp (IMC) từ MediaZ

Chuyên mục

Nhận đầy đủ thông tin về MediaZ

Chúng tôi sẽ gửi tới bạn tất cả những thông tin quan trọng về MediaZ mà có thể bạn cần. Chúc cho chúng ta có những cơ hội làm việc tuyệt vời 🔥
Fill out my online form.