TVC: Chuẩn mực trong thẩm mỹ Nha Khoa

 

Agency thực hiện: MediaZ

Client: Bio Dental

Thời gian thực hiện: 3/2019

Dịch vụ Truyền thông tích hợp (IMC) từ MediaZ
Trung Đức

Trung Đức

Gắn bó với MediaZ 6 năm và cảm xúc vẫn như những ngày đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp thật nhiều giá trị cho xã hội!

Related Posts