Agency thực hiện: MediaZ

Client: ĐH Công nghệ Đông Á

Thời gian: 3/2019