Thôi thì tặng cả hoa lẫn #OPPOF9 nhá 😅😅😅—– #gia_đình_viti's —–

Опубликовано ViettelStore Пятница, 19 октября 2018 г.