Thân là bậc mẫu nghi thiên hạ, mà nay Hoàng Hậu ta lại phải chịu kiếp số có thái giám “mê Grab” hầu hạ. Nó đốt kiệu, nó…

Người đăng: Không Sợ Chó vào Thứ sáu, 12 Tháng 10, 2018