stepup

Cơ hội

Trung tâm Anh ngữ StepUp được xây dựng bằng kinh nghiệm và đam mê của CEO Nguyễn Hiệp – một chàng trai trẻ hiểu rõ giá trị của Tiếng Anh và phương pháp học đúng đắn. StepUp không chỉ mang đến những bài giảng, mà quan trọng hơn, là đam mê để học Tiếng Anh.

Giải pháp

Những gì StepUp hướng tới là cảm hứng để MediaZ xây dựng câu chuyện về StepUp rồi lan toả tới các bạn sinh viên. Bên cạnh việc sáng tạo nội dung, chúng tôi cũng tổ chức những buổi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cùng các chuyên viên tại Step Up, tạo nguồn lực phát triển bền vững cho trung tâm

 

Related Post