Rút kinh nghiệm nha mấy con tiện tì. Thời buổi bây giờ Cần Gì Grab Nấy, mấy tiện tì cũng tranh thủ đi #Grab tích điểm…

Người đăng: Cám Chăm Chỉ vào Chủ Nhật, 21 Tháng 10, 2018