Rockstorm

Cơ hội

Lễ hội âm nhạc Rockstorm 2014 với chủ đề Hào khí Đông A chính thức được khởi động vào giữa tháng 11/2014. Được tổ chức tại nhiều tỉnh thành phố, Rockstorm 2014 luôn muốn tương tác và giữ ngọn lửa rock trong lòng các bạn trẻ trên khắp Việt Nam.

Giải pháp

Chọn Facebook là kênh chủ đạo, BTC Rockstorm cùng nhóm cộng sự MediaZ đã đưa ra những định hướng nội dung phù hợp, tăng khả năng tương tác của Rockstorm và đồng bộ với chiến lược truyền thông ban đầu.

 

Related Post