Dự án: Training In-House: RMIT VietNam – MediaZ

Training In-House: RMIT VietNam

RMIT_POS_2COL

Lợi thế: Là trường có một bộ phận riêng biệt trong việc quản lý các chiến dịch Marketing.

Thách thức: Chưa biết cách xử lý dữ liệu và đo lường hiệu quả của các chiến dịch.

Dịch vụ triển khai:

  1. Training In House Module Google Analytics
  2. Tối ưu Google Analytics

Giải pháp: Tập trung vào việc cài đặt công cụ và cách thức đo lường và xử lý kết quả chiến dịch.

Kết quả đạt được: 4.9/5 là điểm đánh giá sau buổi training.

Next Post

Hãy để MediaZ hỗ trợ bạn

Dịch vụ Truyền thông tích hợp (IMC) từ MediaZ

Chuyên mục

Nhận đầy đủ thông tin về MediaZ

Chúng tôi sẽ gửi tới bạn tất cả những thông tin quan trọng về MediaZ mà có thể bạn cần. Chúc cho chúng ta có những cơ hội làm việc tuyệt vời 🔥
Fill out my online form.