Dự án: Remmy Store – MediaZ

Remmy Store

Opportunity

Remmy is one of the top-leading brand of Vest for Man. With the continual growth of vest demand, Remmy has great opportunities to expand its business and spread its brand.

Solution

Strategy 1: Focus on visual post with attractive image and video

Strategy 2: Create new concept for writing

Next Post

Hãy để MediaZ hỗ trợ bạn

Dịch vụ Truyền thông tích hợp (IMC) từ MediaZ

Chuyên mục

Nhận đầy đủ thông tin về MediaZ

Chúng tôi sẽ gửi tới bạn tất cả những thông tin quan trọng về MediaZ mà có thể bạn cần. Chúc cho chúng ta có những cơ hội làm việc tuyệt vời 🔥
Fill out my online form.