Khi bạn phải cãi lộn với mấy đứa chuyên văn

Nghe đồn cãi lộn bằng thơ đang là hot trend 😂Thời đại 4.0 rồi, CẦN GÌ GRAB NẤY cho lẹ, đi xe dù chi cho tốn công ngâm thơ vậy #HoangHauHoHuynh ơi. #Grab #SieuUngDungChoCuocSongHangNgay #CanGiGrabNay#welax_video

Người đăng: WeLax vào Thứ Hai, 15 Tháng 10, 2018