Moon Stone Feng Shui Store

Opportunity

Feng Shui is one of the trendy market in Vietnam. Moon Stone Feng Shui store has not captured its market equivalent to its investment.

Solution

Facebook and Google are pointed as main online channels. Via facebook ads and great strategy on targeted customers, MediaZ has successfully reached potential customers and increased MoonStone revenue as its expectation.

Dịch vụ Truyền thông tích hợp (IMC) từ MediaZ
Trung Đức

Trung Đức

Gắn bó với MediaZ 6 năm và cảm xúc vẫn như những ngày đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp thật nhiều giá trị cho xã hội!

Related Posts