Dự án: Moon Stone Feng Shui Store – MediaZ

Moon Stone Feng Shui Store

Opportunity

Feng Shui is one of the trendy market in Vietnam. Moon Stone Feng Shui store has not captured its market equivalent to its investment.

Solution

Facebook and Google are pointed as main online channels. Via facebook ads and great strategy on targeted customers, MediaZ has successfully reached potential customers and increased MoonStone revenue as its expectation.

Next Post

Hãy để MediaZ hỗ trợ bạn

Dịch vụ Truyền thông tích hợp (IMC) từ MediaZ

Chuyên mục

Nhận đầy đủ thông tin về MediaZ

Chúng tôi sẽ gửi tới bạn tất cả những thông tin quan trọng về MediaZ mà có thể bạn cần. Chúc cho chúng ta có những cơ hội làm việc tuyệt vời 🔥
Fill out my online form.