Nhiều đứa lúc chat chit trên mạng thì chân tay linh hoạt, mạnh mồm mạnh miệng mà y như rằng gặp nhau là in thin thít,…

Người đăng: VGAG vào Thứ Ba, 9 Tháng 10, 2018