Đồng phục K14.vn

K14

Cơ hội

Với phương châm “Đồng phục đẹp. Kỉ niệm đẹp” đồng phục K14 là một trong những thương hiệu đồng phục quen thuộc với các bạn học sinh sinh viên. Đầu năm 2013, nhìn thấy cơ hội trên thị trường Internet, đồng phục K14 bắt đầu kế hoạch tích hợp Digital Marketing vào chiến lược phát triển của doanh nghiệp

Giải pháp

MediaZ tư vấn và triển khai chiến lược Marketing trên Facebook bằng cách đưa ra chiến lược phát triển nội dung và xây dựng K14 là một thương hiệu đồng phục đáng tin dành cho mọi học sinh sinh viên.

Dịch vụ Truyền thông tích hợp (IMC) từ MediaZ
Trung Đức

Trung Đức

Gắn bó với MediaZ 6 năm và cảm xúc vẫn như những ngày đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp thật nhiều giá trị cho xã hội!

Related Posts