K14

Cơ hội

Với phương châm “Đồng phục đẹp. Kỉ niệm đẹp” đồng phục K14 là một trong những thương hiệu đồng phục quen thuộc với các bạn học sinh sinh viên. Đầu năm 2013, nhìn thấy cơ hội trên thị trường Internet, đồng phục K14 bắt đầu kế hoạch tích hợp Digital Marketing vào chiến lược phát triển của doanh nghiệp

Giải pháp

MediaZ tư vấn và triển khai chiến lược Marketing trên Facebook bằng cách đưa ra chiến lược phát triển nội dung và xây dựng K14 là một thương hiệu đồng phục đáng tin dành cho mọi học sinh sinh viên.

Related Post