IQ_mamnonquocte

Cơ hội

Áp dụng mô hình giáo dục từ sớm, trường mầm non quốc tế IQ (IQ) xây dựng chương trình để giúp trẻ được tự do sáng tạo và tự tin. IQ muốn xây dựng hình ảnh tin cậy, gần gũi và tăng cường tương tác hơn nữa với cha mẹ của các em học sinh.

Giải pháp

MediaZ triển khai các chiến dịch Digital Marketing hướng vào các cha mẹ và phổ biến rộng rãi mô hình của IQ đến với các phụ huynh qua các kênh trực tuyến phổ biến.

 

Related Post