Hoàng Hậu trở về trong đêm Halloween

#HoangHauHoHuynh bất ngờ hiện hồn về trong đêm #Halloween chỉ để quảng cáo ;)) Nhớ coi đến cuối clip sẽ có bất ngờ nhaaa :v——————- #Grab – #SieuUngDungChoCuocSongHangNgay thì #CanGiGrabNay nè

Người đăng: Thánh Dựng vào Thứ tư, 31 Tháng 10, 2018