Hoàng Hậu lần đầu đi Grab và cái kết =)))

Khi "Thánh Tốt Bụng" gặp "Ông Tổ Lương Thiện" thì 300 đồng lẻ cũng không được quyền sứt mẻ :))))————>> Chung quy cũng vì không xài GrabPay by Moca – Thanh toán khoẻ re, không cần tiền lẻ. Thời đại công nghệ rồi, cần gì Grab nấy đi cho tiện nha quý vị ơi.#Grab #SieuUngDungChoCuocSongHangNgay #CanGiGrabNay #HoangHauHoHuynh

Người đăng: Thánh Dựng vào Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018