Chị ca nô come back

Hết cano rồi đến xe dù, chẳng lẽ vài bữa bắt xe ôm cũng gặp mày?? 😑😑Ngày nào cũng đi 4 5 cử, lần 300k thì đổ cmn nợ à. Bố mày Cần Gì Grab Nấy, vừa nhanh vừa rẻ, lại đỡ phải gặp mấy âm binh như ông nội này (mới phát hiện bả là đàn ông haha).#Grab #SieuUngDungChoCuocSongHangNgay #CanGiGrabNay #HoangHauHoHuynh

Người đăng: Anh Da Đen vào Chủ Nhật, 14 Tháng 10, 2018