Hết cano rồi đến xe dù, chẳng lẽ vài bữa bắt xe ôm cũng gặp mày??

Chị ca nô come back

Hết cano rồi đến xe dù, chẳng lẽ vài bữa bắt xe ôm cũng gặp mày?? 😑😑Ngày nào cũng đi 4 5 cử, lần 300k thì đổ cmn nợ à. Bố mày Cần Gì Grab Nấy, vừa nhanh vừa rẻ, lại đỡ phải gặp mấy âm binh như ông nội này (mới phát hiện bả là đàn ông haha).#Grab #SieuUngDungChoCuocSongHangNgay #CanGiGrabNay #HoangHauHoHuynh

Người đăng: Anh Da Đen vào Chủ Nhật, 14 Tháng 10, 2018

Dịch vụ Truyền thông tích hợp (IMC) từ MediaZ
Trung Đức

Trung Đức

Gắn bó với MediaZ 6 năm và cảm xúc vẫn như những ngày đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp thật nhiều giá trị cho xã hội!

Related Posts