Harison Canada

Lợi thế: Sản phẩm có thương hiệu khá tốt và chất lượng cao, nhập khẩu trực tiếp từ Canada

Thách thức:

  • Sản phẩm bị cạnh tranh bởi nhiều thương hiệu khác
  • Nhắm đến khách hàng doanh nghiệp cũng là một thách thức cho việc triển khai Digital Marketing

Giải pháp:

  • Áp dụng đồng bộ các kênh Marketing
  • Kết hợp các kênh để hỗ trợ và đẩy mạnh hiệu quả của nhau
  • Nhắm mạnh vào remarketing

Kết quả đạt được:

  • Thu thập được 40.000 người quan tâm sản phẩm trong 1 tháng đầu triển khai
  • Tỉ lệ chuyển đổi 1%
Dịch vụ Truyền thông tích hợp (IMC) từ MediaZ
Next Post

Chuyên mục

Nhận Ebook miễn phí từ MediaZ

Rất nhiều Ebook miễn phí & độc quyền được viết bởi MediaZ & Sunbook Team ❤