fujibook

Cơ hội

Fujibooks đã xuất bản hàng trăm đầu sách trên thị trường. Tuy nhiên, Fujibooks vẫn chưa xây dựng những kênh thông tin trực tuyến để quảng bá cho sản phẩm của mình.

Giải pháp

MediaZ phát triển hệ thống website bao gồm 1 website chính và 2 website vệ tinh cho Fujibooks. Với bước tiến này, Fujibooks đã đưa sản phẩm của mình đến với độc giả trên toàn quốc.

Related Post