FPT Telecom

Lợi thế: Là một thương hiệu lớn và có uy tín cao trong lòng khách hàng.

Dịch vụ triển khai:

  1. Google AdWords
  2. Tối ưu Landing Page

Giải pháp:

  • Tạo độ phủ rộng.
  • Xây dựng phễu khách hàng.
  • Tập trung vào remarketing và thị trường tiềm năng.

Kết quả đạt được:

  • Thu thập được 140.000 người quan tâm sản phẩm trong 1 tháng đầu triển khai
  • Tỉ lệ chuyển đổi 5%

 

Dịch vụ Truyền thông tích hợp (IMC) từ MediaZ
Next Post

Hãy để MediaZ hỗ trợ bạn

Dịch vụ Truyền thông tích hợp (IMC) từ MediaZ

Chuyên mục

Nhận Ebook miễn phí từ MediaZ

Rất nhiều Ebook miễn phí & độc quyền được viết bởi MediaZ & Sunbook Team ❤