FPT Telecom

Lợi thế: Là một thương hiệu lớn và có uy tín cao trong lòng khách hàng.

Dịch vụ triển khai:

  1. Google AdWords
  2. Tối ưu Landing Page

Giải pháp:

  • Tạo độ phủ rộng.
  • Xây dựng phễu khách hàng.
  • Tập trung vào remarketing và thị trường tiềm năng.

Kết quả đạt được:

  • Thu thập được 140.000 người quan tâm sản phẩm trong 1 tháng đầu triển khai
  • Tỉ lệ chuyển đổi 5%

 

Dịch vụ Truyền thông tích hợp (IMC) từ MediaZ
Next Post

Chuyên mục

Nhận Ebook miễn phí từ MediaZ

Rất nhiều Ebook miễn phí & độc quyền được viết bởi MediaZ & Sunbook Team ❤