Fix Mobile

fixmobile

Cơ hội

Ngay sau khi thành lập, Fix Mobile đã đạt được danh tiếng và có lượng khách hàng lớn nhờ chất lượng dịch vụ ổn định. Để mở rộng kinh doanh, quảng bá thương hiệu là chiến lược thiết yếu cho Fix Mobile lúc này.

Giải pháp

MediaZ đã lên kế hoạch phát triển Fixmobi.vn – kênh tương tác giữa Fix Mobile và khách hàng của mình. Sau 3 tháng, Fix Mobile đã thành công khi mở rộng kinh doanh với mức tăng 30% khách hàng và phản hồi hài lòng. Trong giai đoạn tiếp theo, MediaZ cùng với Fix Mobile sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động Tiếp thị Kỹ thuật số.

Dịch vụ: Digital Marketing Consultancy; Website Development & Design; SEO ; Facebook Marketing

Dịch vụ Truyền thông tích hợp (IMC) từ MediaZ
Trung Đức

Trung Đức

Gắn bó với MediaZ 6 năm và cảm xúc vẫn như những ngày đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp thật nhiều giá trị cho xã hội!

Related Posts