Fitness World

Thách thức 

Fitness World – Unique Club là câu lạc bộ Fitness & Yoga cung cấp khái niệm phong cách sống sôi động, hiện đại, với lợi thế không gian sang trọng, tiện nghi. Tuy nhiên, Fitness World chưa thật sự khai thác và lan tỏa thông điệp hiệu quả trên các kênh online.

Giải pháp 

Chiến lược 1: Thay đổi cách tiếp cận nội dung

Chiến lược 2: Phủ rộng thông tin với nhóm đối tượng đại chúng.

Kết quả

Đạt 1.888.299 lượt tiếp cận tự nhiên

3.452.980 lượt hiển thị tự nhiên

Tăng 275% thời gian xem fanpage

^1A9EAD6DD7DF6BF7B7B46BD88DA52A126B7FFD8B7096043614^pimgpsh_fullsize_distr

Dịch vụ Truyền thông tích hợp (IMC) từ MediaZ
Trung Đức

Trung Đức

Gắn bó với MediaZ 6 năm và cảm xúc vẫn như những ngày đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp thật nhiều giá trị cho xã hội!

Related Posts