Thách thức 

Fitness World – Unique Club là câu lạc bộ Fitness & Yoga cung cấp khái niệm phong cách sống sôi động, hiện đại, với lợi thế không gian sang trọng, tiện nghi. Tuy nhiên, Fitness World chưa thật sự khai thác và lan tỏa thông điệp hiệu quả trên các kênh online.

Giải pháp 

Chiến lược 1: Thay đổi cách tiếp cận nội dung

Chiến lược 2: Phủ rộng thông tin với nhóm đối tượng đại chúng.

Kết quả

Đạt 1.888.299 lượt tiếp cận tự nhiên

3.452.980 lượt hiển thị tự nhiên

Tăng 275% thời gian xem fanpage

^1A9EAD6DD7DF6BF7B7B46BD88DA52A126B7FFD8B7096043614^pimgpsh_fullsize_distr

Related Post