Đố các khanh đoạn thoại này nằm ở đâu trong cờ líp

Đố các khanh đoạn thoại này nằm ở đâu trong cờ líp #HoangHauHoHuynh của Huỳnh Lập nè? Hãy như Hoàng Hậu, cần gì Grab nấy cho khoẻ nha các khanh.#Grab #SieuUngDungChoCuocSongHangNgay #CanGiGrabNay

Người đăng: Thăng Fly Comics vào Thứ Năm, 11 Tháng 10, 2018

Dịch vụ Truyền thông tích hợp (IMC) từ MediaZ
Trung Đức

Trung Đức

Gắn bó với MediaZ 6 năm và cảm xúc vẫn như những ngày đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp thật nhiều giá trị cho xã hội!

Related Posts