Cũng hên tao tỉnh táo nên đã block trước nếu không là bị hội đó dụ rồi!Nhưng mà nay cuối tuần tao lại bị MOMO dụ vụ…

Người đăng: Trùm Chế vào Thứ sáu, 1 Tháng 6, 2018