CottuF và Lactomin Plus – Tập đoàn dược Đại Bắc

Cơ hội

CottuF & Lactomin Plus là sản phẩm dược phẩm chất lượng hướng đến đối tượng trẻ nhỏ. Trong bối cảnh có rất nhiều sản phẩm tương tự trên thị trường, Tập đoàn Đại Bắc muốn xây dựng thương hiệu riêng cho CottuF và Lactomin Plus, và mang sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Giải pháp

MediaZ đã đưa ra giải pháp sáng tạo để kết hợp giữa các kênh truyền thông để xây dựng hình ảnh thương hiệu, từ đó, tăng doanh số bán hàng online và POS cho 2 sản phẩm này.

 

Related Post