[Coca Cola] Tik Tok – Hashtag Challenge cùng 150 KOLs

Chinh phục Tik Tok- Hashtag Challenge của Coca Cola cùng hơn 150 Influencers

[Coca Cola] Tik Tok - Hashtag Challenge cùng 150 KOLs 1

Client: Coca Cola

Dịch vụ triển khai: Tik Tok- Hashtag Challenge với150+ Influencers

Thời gian triển khai: 12/2019

Kết quả đạt được:

  • 74M Views
  • 14,6K Videos tham gia thử thách với hashtag #ChieuBungHungKhoi

Dịch vụ Truyền thông tích hợp (IMC) từ MediaZ

Related Posts