🐓 “Con gà cục tác lá chanhCon lợn ủn ỉn mua hành cho tôiCon chó khóc đứng, khóc ngồiMẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng”…

Người đăng: Ngon Phố vào 20 Tháng 1 2018