Lớp học Marketing Online C&MO

Kỷ nguyên số bùng nổ và Digital Marketing dần trở thành một phần trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Chúng tôi muốn đưa Digital Marketing đến gần hơn nữa với doanh nghiệp và tận dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để mang đến giải pháp kinh doanh sáng tạo hơn.

post-2

Chúng tôi triển khai dự án Lớp học Marketing Online (C&MO) miễn phí đầu tiên tại Việt Nam. Với mục đích chia sẻ kinh nghiệm thực tế, và xây dựng một cộng đồng Marketing Online phát triển, lớp học C&MO đã thu hút được hàng trăm học viên đã và đang hoạt động trong ngành Digital Marketing.

Dịch vụ Truyền thông tích hợp (IMC) từ MediaZ
Trung Đức

Trung Đức

Gắn bó với MediaZ 6 năm và cảm xúc vẫn như những ngày đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp thật nhiều giá trị cho xã hội!

Related Posts