Bạn thấy hình dáng của ai nào?

Nể lắm đấy nhé. Tối ai rủ đi ăn lẩu là đi luôn đấy 🤭🤭🤭 Bạn thấy hình dáng quen quen của ai nào 🤣#VivoV11i #ViettelStore

Опубликовано ViettelStore Вторник, 13 ноября 2018 г.

Dịch vụ Truyền thông tích hợp (IMC) từ MediaZ
Trung Đức

Trung Đức

Gắn bó với MediaZ 6 năm và cảm xúc vẫn như những ngày đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp thật nhiều giá trị cho xã hội!

Related Posts