Nể lắm đấy nhé. Tối ai rủ đi ăn lẩu là đi luôn đấy 🤭🤭🤭 Bạn thấy hình dáng quen quen của ai nào 🤣#VivoV11i #ViettelStore

Опубликовано ViettelStore Вторник, 13 ноября 2018 г.