asbook

Cơ hội

Tập hợp những con người đam mê chiêm tinh và tâm lý giáo dục, Asbooks được xây dựng để giúp người trẻ khám phá một ngành khoa học mới, tìm hiểu về bản thân mình và những người xung quanh. Asbooks muốn khai phá thị trường mới này,và xây dựng một cộng đồng lành mạnh dành cho những người trẻ yêu thích Chiêm tinh.

Giải pháp

MediaZ triển khai phát triển kênh Digital, đồng thời đưa ra những chiến lược sáng tạo để đưa Chiêm tinh học đến gần hơn với giới trẻ, thoát ra khỏi định kiến “Chiêm tinh là một môn khoa học chỉ dành cho những người khô khan”

 

Related Post