An Phúc Sinh không phải là một tập đoàn lớn với thế mạnh vượt trội và vốn đầu tư lớn. Để tăng doanh thu và mở rộng khách hàng tiếp cận, An Phúc Sinh đã và đang đầu tư vào các kênh trực tuyến với một ngân sách hợp lý.

Nhận thức được tầm quan trọng của kênh Google, MediaZ đã tư vấn An Phúc Sinh đầu tư vào kênh Google. Bắt đầu bằng việc xây dựng website mới và xây dựng chiến thuật online toàn diện, An Phúc Sinh đã chiếm được một phần thị trường trực tuyến với 50,000 lượt tiếp cận và tỷ lệ chuyển đổi lên đến 14,3%.

Related Post