“75 chiến thắng huy hoàng,Vẻ vang vang vọng bốn bề nước non.Ngày xưa thống nhất vẹn toàn,Ngày nay con cháu giữ gìn…

Người đăng: Tập đoàn Hoa Sen vào Thứ Bảy, 28 Tháng 4, 2018